Tài Liệu

Công nghệ LUDZACK – ETTINGER (1962) trong xử lý nước thải

Nitrate hóa và khử nitrate hóa xảy ra trong cùng một bể. Nitrate hoá xảy ra trong vùng hiếu khí phía sau, khử nitrate hoá xảy ra trong vùng thiếu khí phía trước. Nguồn carbon hữu cơ cần thiết cho quá trình khử nitrate hoá được lấy từ dòng nước thải đầu vào. Tổng hiệu… Chi tiết »

Công nghệ MBR

Công nghệ MBR (Membrance BioReactor) trong xử lý nước thải Ứng dụng công nghệ MBR để xử lý nitơ trong nước thải, Ying Wang, Xia Huang và Qipeng Yuan ở Department of Environmental Science and Engineering, Đại học Tsinghua, Beijing Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nitơ và COD trong nước thải… Chi tiết »

Công nghệ SBR (Sequence BioReactor) trong xử lý nước thải

Công nghệ SBR (Sequence BioReactor) trong xử lý nước thải   Hệ thống SBR cũng dùng tiền thiếu khí khử nitrat sử dụng BOD trong nước thải đầu vào. Khuấy trộn được sử dụng trong giai đoạn làm đầy để tiếp xúc hỗn dịch với nước thải đầu vào. Đối với nhiều ứng dụng cho… Chi tiết »

Công nghệ mương oxy hóa trong xử lý nước thải

  Công nghệ mương oxy hóa trong xử lý nước thải Dựa trên sự sắp xếp hệ thống làm thoáng và chiều dài mương oxi hoá, vùng khử nitrat có thể được đặt trong mương oxi hoá để khử nitơ hoàn toàn trong 1 bể. Vùng hiếu khí tồn tại sau làm thoáng, và như… Chi tiết »

Công nghệ SHARON

Công nghệ SHARON (Single Reactor High Activity Ammonia Removal Over Nitrite) trong xử lý nước thải Tác giả SWH Van Hulle và các công sự ở Đại học Ghent, Bỉ đã nghiên cứu công nghệ xử lý nitơ nồng độ cao trong nước thải với công nghệ là SHARON (Single Reactor High Activity Ammonia Removal… Chi tiết »

Công nghệ Bio-DenitroTM trong xử lý nước thải

Quá trình Bio-denitro cũng được xem xét như là giai đoạn tách riêng kỹ thuật mương oxi hoá. Quá trình được phát triển bởi Denmark để khử nitơ và đã lắp đặt trên 75 mô hình lớn, nồng độ nitơ tổng đầu ra dễ dàng đạt được nhỏ hơn 8 mg/L (Stensel và Coleman, 2000)…. Chi tiết »

Cách thiết kế trạm xử lý khử sắt trong nước ngầm

    Mục đích của việc xử lý nước cấp Cung cấp đầy đủ lượng nước cho quá trình sử dụng của người dân và đảm bảo an toàn về mặt hóa học, vi trùng học… để thỏa mãn các nhu cầu về ăn uống, sinh hoạt dịch vụ, sản xuất…Nước có chất lượng tốt,… Chi tiết »

Các cách khử sắt trong nước ngầm

Các cách khử sắt trong nước ngầm   Khử Sắt bằng hóa chất Khi trong nguồn nước ngầm có hàm lượng tạp chất hữu cơ cao, các chất hữu cơ sẽ tạo ra dạng keo bảo vệ của các ion sắt, như vậy muốn khử sắt phải phá vỡ được màng hữu cơ bảo vệ… Chi tiết »

Công nghệ BARDENPHOTM trong xử lý nước thải

Quá trình gồm 4 vùng hiếu khí và thiếu khí xen kẽ, dòng tuần hoàn từ vùng hiếu khí đầu tiên dến vùng thiếu khí đầu chuỗi với lưu lượng 4 – 6 lần lưu lượng vào. Quá trình khử nitơ hoàn thiện hơn so với quá trình một, hai, ba bậc. Vùng thiếu khí… Chi tiết »

may bom bun sinh hoc

Công nghệ bùn trong xử lý nước thải

Công nghệ bùn một bậc Trong quá trình bùn một bậc (phát triển bởi Wuhrmann), khử nitơ được hoàn toàn trong quá trình bùn hoạt tính bằng cách thêm bể khuấy trộn thiếu khí sau nitrat hoá. Để đạt được hiệu quả khử nitơ cao, thời gian lưu lâu được yêu cầu trong bể thiếu… Chi tiết »

Công nghệ xử lý nước rác ở Hàn Quốc

Công nghệ xử lý nước rỉ rác ở Hàn Quốc bao gồm hai công trình chính: quá trình xử lý sinh học (quá trình phân hủy sinh học kị khí và quá trình khử nitơ) và quá trình hóa lý. Trong giai đoạn đầu vận hành BCL (1992) quá trình phân hủy kị khí là… Chi tiết »

Công nghệ xử lý nước rác ở Đức

Công nghệ 1: Với thành phần nước rỉ rác đầu vào có nồng độ COD thấp, AOX, NH4+ cao dây chuyền công nghệ kết hợp giữa sinh học, hóa học và cơ học là hợp lý. Sau bước nitrate hóa và khử nitrate, hiệu quả xử lý khử nitơ đạt cao nhất 99.9%, hiệu quả… Chi tiết »