Máy khuấy trộn chìm

Posted by & filed under Bài viết trang chủ, Kỹ Thuật, Tin chạy.

may khuay tron chim

Ứng dụng máy khuấy trộn chìm trong hệ thống xử lý nước thải     Trong hệ thống xử lý nước thải tại bể Anoxic, máy khuấy trộn chìm đóng vai trò quan trọng giúp khuấy trộn nước thải tạo ra môi trường thuận lợi để vi sinh vật thiếu khí phát triển và tạo… Chi tiết »