MÁY BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI DAB FEKA VX

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

  Máy bơm chìm thoát nước thải, thoát nước mưa Theo định hướng chung nước ta đến năm 2020, 100% nước thải bệnh viện và nước thải các khu công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường… Đến năm 2025, 50% tổng lượng nước thải… Chi tiết »

Máy bơm chìm thoát nước thải

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm chìm thoát nước thải trong dân dụng và công nghiệp   Hệ thống thoát nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa nguồn nước thải sinh hoạt và công nghiệp đã được xử lý sạch ra ao, hồ, sông suối ngoài tự nhiên. Mục đích của hệ thống… Chi tiết »