Máy bơm chìm nước thải FKV

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

Các yêu cầu ngày càng cao cấp của người sử dụng đối với bơm chìm nước thải FKV     Công nghệ sản xuất ngày càng vượt bậc, đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ, phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển và yêu cầu cao cấp của các đơn… Chi tiết »

Máy bơm chìm nước thải

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

Vai trò của máy bơm chìm nước thải   Nước thải được sản sinh ra từ nhiều nguồn, và bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng tạo nên một lượng nước thải nhất định cần được xử lý hoàn toàn trước khi xả ra dòng nước chung. Nước thải sinh hoạt, nước thải chăn… Chi tiết »

Máy bơm bùn hồi lưu

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm bùn hồi lưu trong các hệ thống xử lý nước thải   Trong các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng luôn có những tạp chất khác ngoài nước thải đó là bùn hay rác dạng nhỏ. Đa số lương bùn được tiếp nhận trong hệ… Chi tiết »

Máy bơm chìm thoát nước thải

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm chìm thoát nước thải trong dân dụng và công nghiệp   Hệ thống thoát nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa nguồn nước thải sinh hoạt và công nghiệp đã được xử lý sạch ra ao, hồ, sông suối ngoài tự nhiên. Mục đích của hệ thống… Chi tiết »

Bơm chìm nước thải

Posted by & filed under Tin chạy.

bom chim nuoc thai

Bơm chìm nước thải cho hệ thống xử lý nước thải   Vai trò của bơm chìm nước thải trong hệ thống xử lý nước thải. Bơm chìm nước thải đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải, dùng để vận chuyển nước thải đến các quy trình xử lý. Máy… Chi tiết »