MÁY BƠM NƯỚC BÙN

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

  Máy bơm nước bùn Máy bơm nước bùn là loại bơm chìm, dùng bơm nước thải hoặc bùn loãng trong các hệ thống xử lý nước thải. Máy bơm nước bùn Feka VX là sản phẩm máy bơm DAB thuộc Tập đoàn Grundfos và đã cung cấp cho nhiều công trình xử lý nước… Chi tiết »

Máy bơm bùn sinh học

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun sinh hoc

Vai trò của máy bơm bùn sinh học trong các hệ thống xử lý nước thải     Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học được áp dụng để xử lý các chất hữu cơ hoà tan và một số chất vô cơ như Nitơ, H2S, Amonia,… Máy bơm bùn sinh… Chi tiết »

Máy bơm bùn dư

Posted by & filed under Tin chạy.

may bom bun du

Vai trò của máy bơm bùn dư trong hệ thống xử lý nước thải   Trong bể bùn hoạt tính quá trình phân huỷ oxy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn hoạt tính trong điều kiện sục khí liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo lượng oxy cung cấp một cách… Chi tiết »

Máy bơm bùn tuần hoàn

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun tuan hoan

Vai trò của máy bơm bùn tuần hoàn trong ngành môi trường hiện nay   Bùn là tập hợp các vi sinh vật hoặc các chất bị phân hủy từ xác các động thực vật. Bùn là hỗn hợp các chất hữu cơ. Trong các quá trình xử lý nước thải bùn luôn lẫn trong… Chi tiết »

Máy bơm bùn hồi lưu

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm bùn hồi lưu trong các hệ thống xử lý nước thải   Trong các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng luôn có những tạp chất khác ngoài nước thải đó là bùn hay rác dạng nhỏ. Đa số lương bùn được tiếp nhận trong hệ… Chi tiết »