Máy bơm bùn dư

Posted by & filed under Tin chạy.

may bom bun du

Vai trò của máy bơm bùn dư trong hệ thống xử lý nước thải   Trong bể bùn hoạt tính quá trình phân huỷ oxy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn hoạt tính trong điều kiện sục khí liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo lượng oxy cung cấp một cách… Chi tiết »