Máy sục khí chìm nhỏ

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may suc khi chim

Ứng dụng máy sục khí chìm nhỏ trong hệ thống xử lý nước thải   Trong hệ thông xử lý nước thải sinh học hiếu khí cơ bản gồm 3 yếu tố: 1.    Nước thải 2.    Bể xử lý 3.    Máy bơm, máy sục khí Nước thải được thu gom về bể điều hòa sau… Chi tiết »

Máy sục khí chìm

Posted by & filed under Bài viết trang chủ, Kỹ Thuật, Tin chạy.

may suc khi chim dab

Vai trò của máy sục khí chìm   Hầu như hệ thống xử lý nước thải nào cũng dùng đến thiết bị chuyên dụng để khuếch tán khí trên bề mặt đồng thời tạo dòng xáo trộn và luân chuyển nước thải trong bể (khuếch tán bề mặt), hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng… Chi tiết »