Bơm ly tâm trục ngang

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom truc ngang

Vai trò của máy bơm ly tâm trục ngang Máy bơm ly tâm trục ngang được xem là loại bơm có ứng dụng rộng rãi nhất và có nhiều ứng dụng nhất. Đối với ngành cấp nước, máy bơm ly tâm trục ngang ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cấp nước sạch. Với cấu tạo đơn… Chi tiết »