Máy bơm chìm nước thải FKV

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

Các yêu cầu ngày càng cao cấp của người sử dụng đối với bơm chìm nước thải FKV     Công nghệ sản xuất ngày càng vượt bậc, đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ, phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển và yêu cầu cao cấp của các đơn… Chi tiết »

Máy bơm hố thu

Posted by & filed under Bài viết trang chủ, Kỹ Thuật, Tin chạy.

bom chim ho thu

Vai trò của máy bơm hố thu trong xử lý nước thải.   Máy bơm hố thu đóng vai trò trong quá trình thu gom nước thải từ các nguồn về hệ thống xử lý nước thải. Trong đó, có rất nhiều chất thải rắn với nhiều kích thước khác nhau và nhiều tạp chất… Chi tiết »

Máy bơm chìm nước thải

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

Vai trò của máy bơm chìm nước thải   Nước thải được sản sinh ra từ nhiều nguồn, và bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng tạo nên một lượng nước thải nhất định cần được xử lý hoàn toàn trước khi xả ra dòng nước chung. Nước thải sinh hoạt, nước thải chăn… Chi tiết »

Máy bơm chìm thoát nước thải

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm chìm thoát nước thải trong dân dụng và công nghiệp   Hệ thống thoát nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa nguồn nước thải sinh hoạt và công nghiệp đã được xử lý sạch ra ao, hồ, sông suối ngoài tự nhiên. Mục đích của hệ thống… Chi tiết »

Bơm chìm nước thải

Posted by & filed under Tin chạy.

bom chim nuoc thai

Bơm chìm nước thải cho hệ thống xử lý nước thải   Vai trò của bơm chìm nước thải trong hệ thống xử lý nước thải. Bơm chìm nước thải đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải, dùng để vận chuyển nước thải đến các quy trình xử lý. Máy… Chi tiết »