Máy bơm hút bùn

Posted by & filed under Bài viết trang chủ, Kỹ Thuật, Tin chạy.

may bom hut bun

Vai trò của máy bơm hút bùn   Máy bơm hút bùn luôn được sử dụng trong các công nghệ xử lý nước thải như: xử lý nước thải bằng phương pháp hữu cơ hoặc phương pháp sinh học kết hợp lọc áp lực thì bơm bùn được sử dụng tại bể tiếp nhận, bể… Chi tiết »