Máy bơm bùn tuần hoàn

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun tuan hoan

Vai trò của máy bơm bùn tuần hoàn trong ngành môi trường hiện nay   Bùn là tập hợp các vi sinh vật hoặc các chất bị phân hủy từ xác các động thực vật. Bùn là hỗn hợp các chất hữu cơ. Trong các quá trình xử lý nước thải bùn luôn lẫn trong… Chi tiết »