Máy bơm bùn dư

Posted by & filed under Tin chạy.

may bom bun du

Vai trò của máy bơm bùn dư trong hệ thống xử lý nước thải   Trong bể bùn hoạt tính quá trình phân huỷ oxy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn hoạt tính trong điều kiện sục khí liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo lượng oxy cung cấp một cách… Chi tiết »

Máy bơm bùn tuần hoàn

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun tuan hoan

Vai trò của máy bơm bùn tuần hoàn trong ngành môi trường hiện nay   Bùn là tập hợp các vi sinh vật hoặc các chất bị phân hủy từ xác các động thực vật. Bùn là hỗn hợp các chất hữu cơ. Trong các quá trình xử lý nước thải bùn luôn lẫn trong… Chi tiết »

Máy bơm bùn hồi lưu

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun hoi luu

Vai trò của máy bơm bùn hồi lưu trong các hệ thống xử lý nước thải   Trong các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng luôn có những tạp chất khác ngoài nước thải đó là bùn hay rác dạng nhỏ. Đa số lương bùn được tiếp nhận trong hệ… Chi tiết »