Máy bơm bùn sinh học

Posted by & filed under Kỹ Thuật.

may bom bun sinh hoc

Vai trò của máy bơm bùn sinh học trong các hệ thống xử lý nước thải     Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học được áp dụng để xử lý các chất hữu cơ hoà tan và một số chất vô cơ như Nitơ, H2S, Amonia,… Máy bơm bùn sinh… Chi tiết »